Technické služby Čelákovice příspěvková organizace
 

Hlavní nabídka

Úvodní strana
Povinné informace
Rozpočty
Osvětlovací kalendář
Zametání ulic
Udržované zelené plochy
Správa hřbitova
Plán zimní údržby
Ceník
Kontakty


Sběrný dvůr

Základní informace
Provozní řád
Ceník
Provozní doba
Seznam vybíraných odpadů
Sběrné místo v Sedlčánkách


Partnerské weby

Čelákovice
MDDM Čelákovice
Knihovna Čelákovice
Městský bazén Čelákovice


Technické služby Čelákovice příspěvková organizace
Čelakovského 1429
250 88 Čelákovice
okres Praha východ

Vymezení hlavního účelu zřízení a hlavní činnosti


Hlavním účelem TS Čelákovice je zajištění veřejně prospěšných služeb ve městě Čelákovice


1. Předmětem činnosti TS Čelákovice je zejména:
   a) Odstraňování komunálního odpadu.
   b) Správa a údržba místních komunikací včetně jejich značení.
   c) práva a údržba veřejného osvětlení.
   d) Správa a údržba pohřebišť včetně vedení matriky zemřelých.
   e) Správa a údržba veřejné zeleně včetně dětských hřišť.
   f) Čištění města
   g) Ostatní služby


2. Poskytování placených služeb občanům, jakož i dalším právnickým a fyzickým osobám je zařazeno mezi doplňkové činnosti navazující na hlavní účel a předmět činnosti.
    Pro tuto činnost je nutné dodržet veškerá ustanovení platných zákonů a ostatních právních předpisů, zejména občanského a obchodního zákoníku.Přijetí opatření k ochraně obyvatel města z důvodu omezení šíření onemocnění COVID-19

Krizový štáb města Čelákovice:

- zdůrazňuje, že domácnosti s osobami v karanténě či s prokázaným onemocněním COVID-19 by neměly třídit odpad, přičemž před přidáním odpadu do směsného komunálního odpadu by ho měly řádně zabezpečit proti potenciálnímu šíření nákazy.

- konstatuje, že provoz sběrného dvoru separačního a komunálního odpadu a sběrného místa ve správě Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, zůstává zachován ve standardní provozní době, přičemž nesmí být překročen maximální počet přítomných osob.

USNESENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC ze dne 26. prosince 2021 č. 2 (PDF)

Nabídka pracovního místa (DOC)


Pokladna a správa hřbitova otevřeny Po - Pá od 6.00 - do 14.30 hod