Technické služby Čelákovice příspěvková organizace
 

Hlavní nabídka

Úvodní strana
Povinné informace
Rozpočty
Osvětlovací kalendář
Zametání ulic
Udržované zelené plochy
Správa hřbitova
Plán zimní údržby
Ceník
Kontakty


Sběrný dvůr

Základní informace
Provozní řád
Ceník
Provozní doba
Seznam vybíraných odpadů
Sběrné místo v Sedlčánkách


Partnerské weby

Čelákovice
MDDM Čelákovice
Knihovna Čelákovice
Městský bazén Čelákovice

Abecední seznam ulic s uvedením frekvence metení strojem CITY CAT 2000.

28.října sudé týdny
Alej Jiřího Wolkera sudé týdny
B.Němcové sudé týdny
B.Smetany liché týdny
Bezejmenná nezpevněná
Bratří Čapků podle potřeby
Cihelna podle potřeby
Čelákovská podle potřeby (III/2455)
Čelakovského sudé týdny
Čtvrtá podle potřeby
Dělnická sudé týdny
Dělnická (Sedlčánky) podle potřeby
Dobrovského sudé týdny
Druhá podle potřeby
Družstevní sudé týdny
Družstevní (Sedčánky) podle potřeby
Dukelská liché týdny
Dvořákova sudé týdny
Ferlesova nezpevněná
Fučíkova (Sedlčánky) měsíčně
Fugnerova liché týdny
H. Kvapilové liché týdny
Haškova měsíčně (III/2456)
Havlíčkova liché týdny
Husova liché týdny
Husova (Sedlčánky) měsíčně (část)
Hybešova liché týdny
Chodská sudé týdny
J. Nerudy sudé týdny
J. Zacha sudé týdny
J. Zeyera liché týdny
J.A.Komenského liché týdny
Jaselská sudé týdny
Jaroslava Krutského liché týdny
Jiráskova liché týdny
Jiráskova nezpevněná
Jiřinská liché týdny
Jiřinská (Sedlčánky) měsíčně (část)
Jungmannova sudé týdny
K Bílému vrchu nezpevněná
K Borku sudé týdny
K. Brabce měsíčně
Kaplánkova liché týdny
Kollárova liché týdny
Komenského liché týdny
Komenského (Sedčánky) měsíčně
Kostelní liché týdny
Kozovazská podle potřeby
Krátká sudé týdny
Křižíkova liché týdny
Lidická podle potřeby (část)
Lipová sudé týdny
Matěje Červenky liché týdny
Miroslava Maška podle potřeby
Miroslava Zachara liché týdny
Majakovského liché týdny
Masarykova pravidelně (II/245,III/2454)
Mírové náměstí měsíčně
Mochovská sudé týdny (II/245)
Mochovská (Cís.Kuch.) nezpevněná
Mstětická měsíčně (část)
Na hrádku pravidelně
Na nábřeží liché týdny
Na požárech sudé týdny
Na radosti měsíčně
Na stráni liché týdny
Na Švihově liché týdny
Na výsluní sudé týdny
Náměstí 5.května denně (III/10162)
P. Bezruče liché týdny
Prokopa Holého liché týdny
Petra Jilemnického liché týdny
Palackého liché týdny
Pátá podle potřeby
Pavla Ježdíka sudé týdny
Polská sudé týdny
Pražská sudé týdny
První měsíčně
Před Labem (Sedlčánky) nezpevněná
Příční liché týdny
Přístavní sudé týdny (část)
Rooseweltova sudé týdny (III/2455)
Rumunská liché týdny
Ruská sudé týdny (část)
Rybářská pravidelně
S.K.Neumanna liché týdny
Sady l7.listopadu pravidelně
Sedláčkova pravidelně (III/2455)
Smetanova sudé týdny
Sokolovská pravidelně (III/10162)
Spojovací sudé týdny
Staňkovského pravidelně (III/10162)
Stážní domek podle potřeby
Sukova liché týdny
Svatopluka Čecha liché týdny
Táboritská nezpevněná
Třebízského liché týdny
Třetí podle potřeby
U hájku sudé týdny
U hřiště sudé týdny
U hřiště (Záluží) měsíčně
U Jiřinského potoka nezpevněná
U kapličky liché týdny
U kovárny (a parkoviště) liché týdny
U mostu nezpevněná
U podjezdu pravidelně (II/245)
U potoka liché týdny
U přívozu sudé týdny
U přívozu (Sedlčánky) nezpevněná
U studánky měsíčně
U učiliště liché týdny
U zdymadel podle potřeby
V Nedaninách liché týdny
V Prokopě liché týdny
V rybníčkách liché týdny
V zahradách měsíčně
V zátiší liché týdny
V zátiší (Sedlčánky) nezpevněná
Václava Kálika nezpevněná
Vančurova liché týdny
Vašátkova liché týdny
Ve skále liché týdny
Ve vrbí nezpevněná
Volmanova liché týdny
Vořechovka podle potřeby
Z. Austa podle potřeby
Za Labem nezpevněná
Za školou nezpevněná
Zahradní podle potřeby
Zálužská podle potřeby (III/2455)
Zárubova sudé týdny
Žižkova sudé týdny
U Stabenovky liché týdny
Šilhova nezpevněná
Květinová nezpevněná
V Lukách nezpevněná
Šípkova nezpevněná
Trnková nezpevněná
Lísková nezpevněná
Pod Přerovskou cestou sudé týdny
Jilmová nezpevněná
Karla Otty nezpevněná
Jilmová nezpevněná
chodník 1 nezpevněná
chodník 2 nezpevněná

Pro provoz stroje je vypracován fakultativní plán čištění jednotlivých ulic v konkrétní dny a týdny. Plán vychází z tabulkových možností stroje pro běžné metení. Pro jednotlivé směny je vedoucím provozu upřesňován podle akuální potřeby a míry znečištění povrchů. Vedoucí provozu rovněž určí případné náhradní termíny nebo jejich přesunutí na jiné dny.
Zametání jenotlivých ulic a částí města je uvedeno v seznamu ulic a je rozděleno podle nároků na úklid, technické a kapacitní možností s tím, že jsou některé vybrané ulice zametány pravidelně, jednotlivé čtvrti města dvatrát měsíčně, Sedlčánky a Záluží jednou měsíčně a ostaní ulice podle potřeby. Ulice s nezpevněnými povrchy se nezametají. Stroj je v provozu každý den, pokud tomu nebrání vyšší moc.
Podle potřeby a možností je zametání spojeno s mytím nebo stříkáním vozovky, případně doplněno dalšími stroji a ručním předčištěním.
Podle potřeby jsou kropeny a zametány chodníky ve správě TS Čelákovice.