Technické služby Čelákovice příspěvková organizace
 

Hlavní nabídka

Úvodní strana
Povinné informace
Rozpočty
Osvětlovací kalendář
Zametání ulic
Udržované zelené plochy
Správa hřbitova
Plán zimní údržby
Ceník
Kontakty


Sběrný dvůr

Základní informace
Provozní řád
Ceník
Provozní doba
Seznam vybíraných odpadů
Sběrné místo v Sedlčánkách


Partnerské weby

Čelákovice
MDDM Čelákovice
Knihovna Čelákovice
Městský bazén Čelákovice

Zelené plochy udržované TS Čelákovice

Abecední seznam ulic a zelených ploch, spravovaných
Technickými službami Čelákovice


28.října - zelené pásy podél komunikace,novou výsadbu
Alej Jiřího Wolkera - zelené pásy podél komunikace a chodníku, retenční příkop, parčík, novou výsadbu.
B. Němcové - zelené pásy podél komunikace
Cihelna - zelené pásy podél komunikace a porosty podél chodníku do Záluží.
Čelakovského - zelené pásy podél komunikace
Dobrovského - zelené pásy podél komunikace
Družstevní - zelené pásy podél komunikace a aleje jasanů
Dukelská - zelená plocha u trafostanice a sauny
Fůrnerova - alej hlohů
H. Kvapilové - zelená plocha podél komunikace a nová výsadba sakur.
Haškova - keřové nálety podél komunikace
Havlíčkova - zelený pás u MDDM
Husova - alej muků
Hybešova - zelené plochy mezi domy a okolo parkoviště
Chodská - zelené pásy podél nové komunikace
J.Nerudy - zelené pásy podél komunikace
J.Zacha - zelené pásy podél komunikace
J.Zeyera - alej tureckých lísek a zelené plochy v sídlišti
J.A.Komenského - zelené pásy podél komunikace a parčík u školy, keřová a vzrostlá zeleň.
Jaselská - zelené pásy podél komunikace
Jiřinská - plocha starého hřbitova a retenční příkop
Jungmannova - zelené plocha podél komunikace, nová výsadba dubů, parčík.
K . Brabce - navazující plochy a keře k nadjezdu.
Kollárova - keřovité porosty
Kostelní - globózní javory, plocha u sochy sv.Jana
Křižíkova - nová výsadba lip,globózní javory navazující plochy upravené černé skládky až k řece Labi.
Lipová - zelené pásy podél komunikace
Matěje Červenky - plochy u kostela a činžovních domů
Majakovského - zelené pásy podél komunikace,globózní javory, turecké lísky.
Masarykova - zelený pás ke starému nádraží podél kolejiště
Mírové náměstí - zelené plochy včetně pomníku a kapličky
Mochovská - zelený pás podél komunikace
Mstětická - park Rudé armády
Na hrádku - plocha okolo knihovny a muzea včetně keřů a stromů,plocha okolo kostela
Na nábřeží - přilehlá zelená plocha na severní straně ulice
Na požárech - zelené pásy podél komunikace
Na stráni - zelené plochy mezi domy sídliště
Na Švihově - alej bříz
Náměstí 5.května - plochy, keřové porosty.
P. Bezruče - zelené plochy podél komunikace
Prokopa Holého - zelené plochy,plochy v oplocení kolonie,policejní stanice,alej lip.
Příční - zelené pásy podél komunikace
Rooseweltova - zelené pásy podél komunikace,nová výsadba, plocha malého hájku, alej ke hřbitovu.
Rumunská - zelené plochy, keřová a vzrostlá zeleň mezi domy
Rybářská - zelená plocha prostranství
S.K.Neumanna - zelený pás podél potoka
Sady l7.listopadu - zelené plochy, keře a vzrostlou zeleň
Sokolovská - plochy podél komunikace a mezi domy včetně vzrostlé zeleně
Spojovací - plochy podél komunikace a mezi domy včetně vzrostlé zeleně
Staňkovského - plochy podél komunikace a okolo střediska včetně vrostlé zeleně,alej globózních javorů
Svatopluka Čecha - plochy okolo garáží, nová výsadba sakur
Třebízského - zelené pásy podél komunikací a alej lip
U hájku - plochy podél komunikace a plocha hájku včetně vzrostlé zeleně.
U hřiště - plochy podél nové komunikace
U kapličky - aleje lip
U kovárny - plochy přilehlé k parkovišti, za CMC a okolo hřiště.
U mostu - okolo pomníku
U podjezdu - svahy zářezu silnice II/245
U potoka - zelená plocha podél komunikace
U učiliště - přiléhlé plochy okolo učiliště a tělocvičny
V Nedaninách - část ploch uvnitř zástavby
V Prokopě - veškeré plochy,keřová a vzrostlá zeleň včetně svahu silnice II/245 podél chodníku a zastávky ČD
V rybníčkách - alej lip a keřů podél potoka
Vořechovka - zelené plochy
Z. Austa - navazující plocha k chatám
Zachova - příkopy podél silnice III/2454 včetně alejí