Technické služby Čelákovice příspěvková organizace
 

Hlavní nabídka

Úvodní strana
Povinné informace
Rozpočty
Osvětlovací kalendář
Zametání ulic
Udržované zelené plochy
Správa hřbitova
Plán zimní údržby
Ceník
Kontakty


Sběrný dvůr

Základní informace
Provozní řád
Ceník
Provozní doba
Seznam vybíraných odpadů
Sběrné místo v Sedlčánkách


Partnerské weby

Čelákovice
MDDM Čelákovice
Knihovna Čelákovice
Městský bazén Čelákovice

Správa hřbitova


Návod na pronájem hrobového místa ( místní hřbitov Čelákovice )

V případě zájmu o pronájem hrobového místa na místním hřbitově Čelákovice si lze vybrat z několika typů hrobů podle velikosti. Místí hřbitov dle aktuální nabídky umožňuje pronájem urnových hrobů, jednohrobů, dvojhrobů, hrobek a kolumbárií. Podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví je stanoveno, že užíváni hrobového místa je možné pouze na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště Technické služby Čelákovice jako pronajímatelem a nájemcem. Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem. Předlohu smlouvy o nájmu hrobového místa, jejíž znění stanovila Rada města, si můžete přečíst zde.Návod na hlášení ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků na místním hřbitově Čelákovice

Nájemce hrobového místa je povinen vždy, v případě pohřbení, nebo uložení či vyjmutí urny z hrobového místa o tom informovat správce pohřebiště Technické služby Čelákovice.


Zde je k nahlédnutí řád veřejného pohřebiště.


Hřbitovní poplatky


Hřbitovní poplatky od 1. 1. 2020

hrobové místo urnový hrob: 1 230 Kč / 10 let
hrobové místo jednohrob: 1 320 Kč / 10 let
hrobové místo dvojhrob: 1 500 Kč / 10 let
hrobové místo trojhrob: 1 680 Kč / 10 let
kolumbární schránky: 1 960 Kč / 10 let